Soms wil je wat extra hulp en aandacht van iemand die jou echt begrijpt?

flyer

Het Steun- en Informatiepunt Geestelijke Gezondheidszorg (STIP GGz)
 is sinds december 2009 in Arnhem. STIP GGz is er voor iedereen met 
vragen op het gebied van geestelijke gezondheid, verslaving of 
maatschappelijke opvang.

Wij zijn er voor iedereen die GGz-cliënt is, 
was of kan worden. Vaak kwetsbare mensen die bij hun psychische makke 
wel wat hulp kunnen gebruiken. Maar we zijn er ook voor 
direct betrokkenen en belangstellenden.

 

 

ondersteuning-door-ervaring